Vi er her for å hjelpe

... med å løse opp i prosesser som har gått i stå, utvikle virksomhetens ulike ledergrupper, team og individuelle ledere, fasilitere endring. 

Vi bringer deg inn i den fremtiden du ser for deg.

pnghut_plants-botany-clip-art-soil-natural-environment-herb

 

Kunsten å hjelpe

er vanskelig. Det kreves år med praksis, masse nysgjerrighet, tålmodighet, motstandsdyktighet og en sunn dose empati. Når vi kombinerer dette med en svært god forretningsforståelse og utmerkede kommunikasjonsferdigheter, kan du være med å oppleve en suksess eller to.

    

Søren Kierkegaard, den Danske filosofen, sa en gang:

...hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst...

Denne hjelpekunsten utgjør kjernen i alt vi gjør i Oslo Cosnulting Group, og i våre bestrebelser etter å hjelpe, guide, fasilitere og rådgi våre kunder. Uavhengig av om vi leverer strategi- og scenarioprosjekter, endringsprosesser, eller et utviklingsforløp for en toppledergruppe. Behovet for å anvende appreciative inquiry er avgjørende i vår tilnærming og også - tror vi - en nøkkel til suksess. 

 

Dette er det våre kunder oftest ber oss om

Back view image of businessman drawing graphics on wall

Scenarios and Strategy Development

Scenarios and Strategic Foresight

Strategic thinking. Strategic thinkers. We are living in a society with more ambiguity, complexity, uncertainty and paradoxes than ever before.

Read more

Business group sitting on the floor on a circle

Team and Leadership Development

What makes an effective team? 

Understanding where and how the team creates value  is crucial. Learn how to master essential skills needed to succeed.  Together we explore how to get there...

Read more

Happy group of students with thumbs up

Organisational Development and Change

How does change actually take place?

At the end of the day we cannot teach anyone anything. We can only disturb others so they may discover what they already know in order for them to realise who they are...

Read more

Portrait of pretty young businesswoman and many question marks around

New in your leadership role?

This is for first-time leaders!


Are you a new leader looking to develop yourself? Or are you simply curious about the leadership role?  We now offer a tailored leadership development program for you!

Read more

 

Vi tilbyr også

Katalysatoren

Har du noen gang opplevd at en prosess har stoppet opp? En implementeringsplan som ikke egentlig ble implementert? En endringsprosess som går altfor sakte? Det er her vi kommer inn.

Våre mange år som ledere kombinert med vår konsulentkompetanse, gjør det mulig for oss raskt å finne rotårsaker til enhver situasjon, skape en tillitsfull atmosfære og bringe folk sammen i samtaler for endring. Slik kan mening, motivasjon, og samordnede handlinger oppstå. Vi fasiliterer rom for å gå sakte frem - for å oppnå rask endring.

Businessman looking at road with maze and solution concept

Styring og organisasjonsdesign

Kravene til eierstyring og selskapsledelse øker. Vi bygger på OECDs seks prinsipper for god eierstyring i arbeidet med å hjelpe kundene våre til å utvikle sine egne prinsipper, tilpasset virksomheten, eierstrukturen, selskapets verdier og andre viktige retningslinjer.

God organisasjonsdesign følger av en dyp forståelse av forretningsprosesser og verdikjedelogikk. Det finnes ikke én tilnærming som passer for alle i design av en transparent og funksjonell organisasjonsstruktur. Vi bruker vår til enhver tid oppdaterte kompetanse knyttet til formelle krav og prinsipper, og vår erfaring fra området, slik at du lykkes.

Double exposure of businessman working with new modern computer show social network structure and bokeh exposure

Kultur

I hjertet av alle organisasjoner. Et resultat av mange års ledelsespraksis. Et sett felles verdier, mål, holdninger og praksis etablert over tid. Hva mennesker føler rundt eget arbeid, hvor de ser selskapet er på vei, og hva de gjør for å komme dit.

Vi hjelper våre kunder i arbeidet med å utvikle eller raffinere Formål og identitet, å identifisere og destillere et sett (nye) Selskapsverdier, tydeliggjøre Ledelsesprinsipper og Medarbeiderprinsipper – og vi designer og leverer Kulturelle Due Dilligence-prosesser.

Your Culture Is Your Brand sign in a conceptual image

Bærekraft

Vi har ikke det typiske revisjonsperspektivet i vår tilnærming til bærekraft. Jo, vi kartlegger nåværende status, men vi er langt mer opptatt av å utvikle strategiske ambisjoner og å sette klare og oppnåelige mål. Vi går forbi kartlegging - til et strategisk tankesett.

Deretter jobber vi med ledergrupper på ulike nivåer for å sette mål og forstå hvordan mening skapes gjennom å engasjere alle talentene i organisasjonen. Et ledelsesfokusert tankesett.

Så utvider vi involveringen for å skape konkrete handlinger og planer. Et organisatorisk tankesett.

SDG-1
 

Er dette noe for meg?

Utforsk hvordan vi kan bistå deg med dine aktuelle utfordringer og behov.

 

Book tid med oss her