FRA AMBISJON, MENING, HANDLING TIL RESULTATER

 

LYTTE. UTFORDRE. DESIGNE.

Økt verdiskapning gjennom utvikling av Ny Praxis.

 
Ta kontakt!

 

VÅRT DNA
- vår arbeidsmetodikk -

Vi kobler mennesker
 
Vi fokuserer på  "mellomrommene"; rommene mellom mennesker, roller, funksjoner, avdelinger og forretningsenheter. Det er her vi finner potensialet til ekstraordinær verdiskapning og muligheter for å identifisere virkelige gjennombrudd.

 

 

 

Vi inviterer motstand

Ved å invitere «opponenter» til dialog. Vi har til gode å møte en ansatt som går på jobb med en ambisjon om å ødelegge så mye som mulig. Alle ønsker vi å gjøre det vi tror er best – for organisasjonen og for oss selv. Mennesker med motsatt syn representerer ofte en betydelig kraft. Vi tror på denne kraften og hvordan den kan bidra til å skape et betydelig moment når den kanaliseres i riktig retning.

 

 

Vi skaper mening
 
Ved hele tiden å sikre en følelse av å være koblet på, en opplevelse av forbedret kommunikasjon og samskaping av felles virkelighet. 
Feiltolkninger og misforståelser skaper ofte kommunikasjonsgap, som i sin tur leder til barrierer og opplevelse av å være frakoblet.
Vi skaper arenaer hvor felles historier kan utvikles og bli gjenfortalt

 

 

Hva våre kunder ber oss om

 

Scenarier og Strategi 

Scenarier som verktøy for strategisk tenkning og strategiutvikling

Les mer...

Back view image of businessman drawing graphics on wall

 

 

Team og Ledelse

Vi vet at alle ønsker seg et program som gir verdi for pengene. Ved å velge en modell for et team- eller lederutviklingsprogram der vi jobber i og med naturlige team, holdes individuell investert tid på et minimumsnivå.

Les mer...

Business group sitting on the floor on a circle

 

 

Organisasjon og Endring 

Vi mennesker kan "utrette mirakler" og overgå selv de mest ambisiøse mål, men vi kan også ødelegge en perfekt plan ved bare å egentlig ikke bry oss. Mange ledere opplever at den mest krevende utfordringen av alle, er å få medarbeiderne ombord. Å påvirke mennesker på en måte som virkelig utnytter deres potensiale fullt ut er fremtidens viktigste konkurransefortrinn

Les mer...

Happy group of students with thumbs up

 

 

Hva våre kunder sier om oss

Her finner du et utvalg av sitater fra noen av våre kunder i løpet av det siste året

Fontenehus er en organisasjon som arbeider for bedre mental helse. Vi er organisert med 20 uavhengige hus, som alle har sin egen daglige leder og styre. For å realisere potensielle synergier har Oslo Consulting Group jobbet med de daglige lederne og styrelederne individuelt og som en gruppe. Dette har forent oss som et team, styrket vår kultur og gjort oss mer samstemte med felles strukturer og retning. Som ny i min rolle har arbeidet vi har gjort med OCG vært essensielt for meg personlig - det har hjulpet meg med å finne min måte å gjøre ting på. Det er en glede å se hvordan vi som et team har vokst og kommet nærmere hverandre i løpet av prosessen.
Fontenehus Norge_stående
Torhild Stimo
Daglig Leder
Oslo Consulting Group støttet meg i etableringen av min nye ledergruppe og implementeringen av vår nye strategi, som innebar en overgang fra en hierarkisk struktur til en tverrfaglig struktur. OCG samarbeidet tett både med ledergruppen og de tverrfaglige teamene for å etablere en felles forståelse av strategien, klare mandater til teamene og en ny arbeidsmetode for å nå våre mål. Oslo Consulting Group fungerte også som personlig rådgiver og sparringspartner for meg som administrerende direktør gjennom hele prosessen og tilbød coaching til andre enkeltpersoner i organisasjonen. OCGs arbeid hjalp oss med å levere betydelig økonomisk og organisatorisk påvirkning da vi var i stand til å vokse som virksomhet, teamene ble mer effektive med raskere beslutninger, og ansattes tilfredshet økte. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet OCG gjorde for oss, og jeg gir dem mine beste anbefalinger
Gjensidige
Krister Aanesen
CEO, Gjensidige Bank ASA
Verdane benytter kontinuerlig Oslo Consulting Group i forretningskritiske prosjekter. OCG har avgjørende bidrag i prosessen med å sette den strategiske agendaen, utvikle ambisjoner og ledelse, samt optimalisering av team og kultur. Oslo Consulting Group leverer alltid løpende rådgivning og prosjekter med høy kvalitet. Vi har gjennom mange år opparbeidet stor gjensidig tillit, og vi kan varmt anbefale Oslo Consulting Group som en pålitelig og erfaren forretningsrådgiver
Verdane
Christopher Parmo
COO, Verdane